Begeleiden verkeerskundig beheer voor provincie Zeeland

In 2019 heeft de provincie Zeeland de functionele inspecties van haar verkeersregelinstallaties (VRI’s) voor een periode van vier jaar aanbesteed. Deze is inmiddels gegund. DTV Consultants is gevraagd deze inspecties te begeleiden en een second opinion op de inspecties uit te voeren.

“Het opstellen en uitvoeren van de aanbesteding hebben we samen met DTV Consultants gedaan. Zij zorgden voor een goed doortimmerde uitvraag, hebben de aanbesteding begeleid en maakten deel uit van de gunningscommissie,” zegt Martijn Hoosemans, team coördinator bij Provincie Zeeland. “Hun expertise heeft ons goed geholpen in dit proces. Omdat we te weinig personele capaciteit hebben om dit verkeerskundig beheer in de dagelijkse praktijk aan te sturen, was het voor ons logisch om opnieuw een verkeerslichtenexpert van DTV Consultants te vragen dit project te leiden.”

Verkeerslichten toetsen in de praktijk

Bij een functionele inspectie wordt het functioneren van een verkeersregelinstallatie in de praktijk getoetst. De inspecteur beoordeelt ter plekke of het verkeerslicht nog doet waarvoor hij is geplaatst en beoordeelt wat er verbeterd kan worden aan de verkeersafwikkeling. Dit wordt vastgelegd in een rapportage, waarin advies staat over bijvoorbeeld het wijzigen van parameters in de verkeerslichtenregeling. Soms worden inhoudelijke aanpassingen aan de regeling zelf voorgesteld. Hierbij worden zowel functionele als technische aanbevelingen voor de VRI gedaan voor de korte, middellange en lange termijn.

Aansturen en controleren namens de Provincie

Het is de bedoeling dat ieder kruispunt ten minste één keer in de vijf jaar wordt beoordeeld. Tot en met 2023 gaat het in principe om 26 kruispunten op Provinciale wegen. Deze worden binnen het raamcontract in clusters van vier VRI’s uitgevraagd. De projectleider van DTV Consultants begeleidt de uitvoering van de functionele inspecties namens de Provincie Zeeland. Hij zorgt voor de planning, beoordeelt de rapportages en stelt data beschikbaar aan de inspecteurs. Daarnaast wordt een inhoudelijke second opinion op de rapportages verstrekt. Tot slot voert DTV Consultants parameterwijzigingen door in de verkeersregelautomaten op straat via de beheercentrale van de provincie Zeeland.

Een gerust hart

Hoosemans heeft er vertrouwen in. “Doordat DTV Consultants zelf ook veel verkeersregeltechnische kennis in huis heeft, weten we als provincie zeker dat het werk goed wordt uitgevoerd. Ze weten waar ze naar moeten kijken, zowel op de inhoud als in het proces.” aldus Hoosemans. “We worden als opdrachtgever goed ontzorgd en  kunnen deze klus met een gerust hart aan DTV Consultants  overlaten.”

Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility