B-Riders: Brabanders tevreden fietsend naar het werk

B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan en op de fiets of de e-bike naar het werk gaan. B-riders is het fietsstimuleringsprogramma van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het project stimuleert werknemers in de provincie Noord-Brabant om de auto te laten staan en in plaats daarvan de fiets te gebruiken voor het woon-werk verkeer. Samen met de Provincie Noord-Brabant, Beaumont, D&B, Locatienet en NHTV gaf DTV Consultants vorm aan B-Riders I, waaraan 2.300 deelnemers meededen. Onderzoeksresultaten laten zien dat B-Riders niet alleen méér zijn gaan fietsen, maar ook vaker.

Noord-Brabant heeft de ambitie tot de Europese top van (industriële) kennis- en innovatieregio’s te behoren. Dit vereist een goed leef- en vestigingsklimaat met een goede bereikbaarheid. De provincie heeft een duidelijke rol ten aanzien van de regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer. Enerzijds door realisatie van een samenhangend wegennet en openbaarvervoersysteem, anderzijds door het verkennen van de mogelijkheden deze beter te benutten.

Automobilisten kiezen voor de fiets

Met het project B-Riders wil de provincie meer automobilisten in de spits laten kiezen voor de fiets, zodat de files afnemen en de bereikbaarheid verbeterd. In het project zijn deelnemers met een app gevolgd. Elke geregistreerde fietskilometer is beloond. Het doel was te onderzoeken of dit een effectief middel is om mensen op de fiets te krijgen en te houden.

Klantcase_Briders3

Aanspreekpunt voor deelnemers

In een multidisciplinair team heeft het fietsstimuleringsprogramma naam en vorm gekregen. Communicatiebureau Beaumont verzorgde het creatieve concept en de werving van deelnemers. Aan de hand van het creatieve concept en de gedragsinterventies die gedragscommunicatiebureau D&B leverde, ontwikkelde Locatienet de B-Riders smartphone app. DTV Consultants verzorgde de front- en backoffice voor deelnemers en projectpartners.

  • We hebben het aanmeldproces ingericht en begeleid, zodat alleen mensen, die voldeden aan de voorafgestelde criteria,deelnamen aan B-Riders
  • Onze helpdesk beantwoordde alle vragen van (potentiële) deelnemers aan B-Riders. Ook verzorgden zij technische ondersteuning voor de registratie-app
  • We verzorgden de deelnemersadministratie
  • We spoorden potentiele fraudegevallen op en handelden deze af
  • We verzorgden de klachtenafhandeling
  • Het betalingsproces voor de maandelijkse deelnemersbeloningen is door ons ingericht
  • We hebben de algehele financiële controle van de betalingen uitgevoerd
  • We verzorgden de administratie van het betalingsproces

Tracken en inzicht met smartphone app

Thuisscherm B-Riders appHet B-Riders I-programma werkte met een Online Fietscoach, die deelnemers stimuleert bij het fietsen, en een E-bike Bonus, de vergoeding voor het gebruik van de elektrische fiets bij het woon-werkverkeer. De beloning hiervoor is een vergoeding per gefietste kilometer. Deelnemers konden tot maximaal 1.000 euro vergoeding verdienen. De deelnemers registeren de gemaakte kilometers met een speciaal ontwikkelde app. Bovendien had de deelnemer via de app direct inzicht in de gereden fietsritten en de opgebouwde beloning. Sebastiaan Raaphorst bouwde namens Locatienet de registratie-app: “Het B-Riders project was best ingewikkeld. Er hadden veel partijen een rol, dat heeft altijd zijn weerslag op het realisatietraject. Zeker bij een project zoals dit, waarbij nieuwe technieken worden ingezet. We hebben goed gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid en er zo voor gezorgd dat de deelnemers niets van die complexiteit hebben gemerkt.”

Meest succesvolle fietsproject

Het aantal deelnemers is verbluffend. B-Riders I is uitgegroeid tot hét fietsproject in Nederland. Maar liefst 2.300 deelnemers fietsen samen in 2013-2014 5,5 miljoen kilometers. Dat is zo’n 2300 kilometer per dag. De gemiddelde woon-werkafstand van een B-Rider was 12,7 km. Onderzoek geeft aan dat de deelnemers aan de E-bike bonus + online coaching 20% meer fietsen dan de deelnemers met alleen een beloning. Bovendien leverde dit project voor het eerst inzicht in fietsdata op; de lancering van BIKEPRINT is mede mogelijk gemaakt door de data die B-Riders heeft opgeleverd. Door de informatie uit de B-ridersapp ziet de provincie precies welke routes favoriet zijn en waar fietsers vertraging oplopen.

95% deelnemers B-Riders tevreden

Uit de evaluatie blijkt dat meer dan negentig procent van de (potentiële) deelnemers tevreden is over de persoonlijke aandacht en geboden ondersteuning door de Helpdesk B-Riders. De Helpdesk B-Riders scoorde in 2014 een tevredenheidsscore van gemiddeld 95% op alle binnenkomende tickets. En dat bij 500 tot 1000 nieuwe tickets per maand.

Beloningen zorgvuldig uitgekeerd

We hebben circa 2.000 deelnemers maandelijks tijdig en juist betaald. In totaal is in bijna 2 jaar tijd circa €700.000,00 zorgvuldig en probleemloos aan deelnemers uitgekeerd. Uit de tienduizenden fietsbewegingen in B-Riders zijn een honderdtal verdachte ritten gedetecteerd. Hiermee hebben we 3 fraudeurs opgespoord, gehoord en vervolgens uitgesloten van verdere deelname.

Vervolg loopt

Het B-Ridersprogramma is een succes en heeft een vervolg gekregen. Vanaf eind mei 2015 is een nieuwe lichting B-Riders van start gegaan en telt nu al ongeveer 5.000 deelnemers. Alle B-Riders fietsen met de speciale B-Riders app.

Advies en informatie
Paul van den Bosch

Paul van den Bosch

Directeur