Afwegingskader Van 50 Naar 30; wat vindt u belangrijk?

Op 27 oktober 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om “een afwegingskader te ontwikkelen waarbij een maximumsnelheid van 30 km/uur in de bebouwde kom als leidend principe gehanteerd wordt”. 

Om invulling te geven aan deze motie, hebben Goudappel en DTV Consultants gezamenlijk opdracht gekregen van CROW om dit afwegingskader voor het Ministerie van I&W op te gaan stellen. Het resultaat moet bestaan uit een stappenplan of keuzeschema waarmee weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt over het al dan niet afwaarderen van 50km-wegen naar 30 km/uur. Daarnaast moet een overzicht worden gegeven van vervolgstappen die na de zomer moeten worden gezet om toepassing van het keuzeschema in praktijk mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld aan te passen richtlijnen en wet- en regelgeving, maar ook aan eventueel nader onderzoek naar bepaalde (uitvoerings)aspecten.

Geef uw mening!

De eerste stap in onze aanpak is het inventariseren van aspecten die volgens experts in het werkveld een rol (zouden moeten) spelen in het afwegingskader voor 30 km/uur voor bestuurders op wegen binnen de bebouwde kom. U kunt uw mening kwijt in deze enquête:

https://mappinion.app/v/afwegingskader30km/

De resultaten gebruiken we zowel voor het opstellen van het afwegingskader, als voor de lijst met vervolgstappen.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur