Aanbesteding raamovereenkomst intelligente verkeersregelautomaten (iVRA)

Gemeenten Apeldoorn en Deventer zijn één van de koplopers in technische ontwikkelingen op het gebied van intelligente verkeerssystemen. Eind 2018 loopt het bestaande raamcontact voor verkeersregelautomaten (VRA’s) af. Doel was om onder het nieuwe raamcontact voortaan intelligente verkeersregelautomaten (iVRA’s) uit te vragen. Gemeente Apeldoorn treedt hierbij op als aanbestedende dienst. De gemeenten hebben DTV Consultants gevraagd om het nieuwe raamcontract op te stellen.

Willy Turken, vakspecialist VRI bij gemeente Apeldoorn: “Het is de bedoeling dat in de periode 2018-2021 17 bestaande verkeersregelautomaten (VRA’s) worden vervangen door intelligente verkeersregelautomaten (iVRA’s). Daar komen andere dingen bij kijken dan we tot nu gewend zijn. Het vorige raamcontract hebben we ook met ondersteuning van DTV Consultants succesvol aanbesteed, daarom rekenden we ook nu op goede samenwerking.”

Speciale eisen voor iVRA’s

Er zijn specifieke eisen voor de levering opgesteld. Deze eisen beslaan traditionele elementen zoals signaalgroepen en KAR-modem, maar ook iVRI componenten zoals een RIS-module. Bij de levering hoort ook het beheer en onderhoud voor een periode van 15 jaar , via een onderhoudscontract per toestel. Omdat er meer partijen betrokken zijn bij intelligente regelautomaten dan bij traditionele automaten het geval is, is er veel aandacht besteed aan de nieuwe keten. De rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het onderhoudscontract. In het contract zijn natuurlijk eisen rond de ITS-applicatie, ITF-bestanden, TLEX-aansluiting en iVERA4.0 formulieren vastgelegd. Met deze twee contracten zorgen we ervoor dat de iVRA’s voor de komende 3 jaar in Apeldoorn en Deventer up to date blijven. In de raamovereenkomst is ook opgenomen dat de iVRA’s moeten voldoen aan de laatste stand der (bewezen) techniek. Hiermee zijn de overeenkomsten toekomstvast.

Regelautomaat bedienen met een tablet

Een bijzondere eis in het contract is het ontbreken van een TFT-bedieningspaneel in de iVRA. Nico van Beugen, projectleider namens gemeente Deventer: “Nu we met intelligente verkeersregeltechniek aan de slag gaan, vonden we het logisch om in plaats van het traditionele scherm in de regelautomaat, die automaat op afstand te kunnen bedienen met een tablet.” De tablets moeten via een beveiligde verbinding als interface voor de iVRA dienen. Dat helpt om flexibeler te zijn bij het verkeerskundig beheer.

Kennis verkeersregeltechniek voor de aanbesteding

Nadat het contract in de markt is gezet, hebben specialisten van DTV Consultants de verkeersinhoudelijke vragen voor de Nota van Inlichtingen beantwoord. Ook leverden wij een lid van de beoordelingscommissie en voerden het verificatiegesprek na gunning aan Swarco. Turken kijkt tevreden terug: “Het is prettig met een onafhankelijke deskundige te kunnen sparren, het gaat toch om een flinke investering voor de onze gemeenten. De specialisten van DTV Consultants hebben ons goed geholpen met een raamcontract waar we vertrouwen in hebben.”

Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility