Aanbesteding Parkeerroute informatie Systeem Tilburg

De komst van de Cityring heeft de bereikbaarheid van het centrum van Tilburg sterk verbeterd. Met de realisatie ervan zijn tevens de routes naar de parkeergarages gewijzigd. Daarnaast komen er in de Spoorzone nieuwe parkeerfaciliteiten en is de nieuwe parkeergarage Stappegoor geopend. Het oude parkeerverwijssysteem (PVS) was technisch onvoldoende geschikt om deze veranderingen op te vangen en de gewenste verkeersmanagementrol te vervullen. Daarom heeft gemeente Tilburg in 2011 besloten dat het wordt vervangen door een nieuw parkeerroute informatiesysteem (het PRIS Tilburg).

Projectleider Mark Clijsen van gemeente Tilburg legt uit dat de gemeente behoefte had aan een state-of-the-art systeem: “Natuurlijk moest het PRIS helder en duidelijk zijn naar de weggebruikers. Maar we wilden vooral ook flexibel kunnen zijn bij voorspelbare wegafsluitingen.” Daarom kreeg het nieuwe PRIS naast de Vol-Vrij-Gesloten-Getallen displays ook full color matrix presentatiepanelen en dynamische pijlen om aanvullende informatie en een gewijzigde rijroute te kunnen tonen. “Het nieuwe PRIS is daarmee volledig voorbereid en ingericht om bij de jaarlijkse grote evenementen in het centrum van Tilburg het verkeer efficiënt via alternatieve routes te geleiden. En om mensen te informeren over de status van die alternatieven. Zo spelen we met het nieuwe systeem nog beter in op de actualiteit. Dit is niet alleen prettig voor de minder bekende of onbekende bezoekers van Tilburg, maar het is ook goed voor het milieu,” verklaart Clijsen.

Succesvol aanbesteden

DTV Consultants heeft voor dit PRIS het concept ontwikkeld en de aanbestedingsdocumenten gemaakt. Ook heeft DTV Consultants de Europese aanbesteding en de realisatie tot en met oplevering begeleid. De aanbesteding was gericht op het vinden van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Piet Weiland van DTV Consultants beschrijft de succesvolle aanpak. “In dit geval was de adviseur inkoop van de gemeente van mening dat de punten voor de prijs moesten worden toegekend op basis van een ondergrens en een bovengrens. De bovengrens, het bedrag waarvoor wij van mening waren dat het project kon worden gemaakt, hebben we bepaald met een directieraming. Als je inschreef voor dat bedrag kreeg je 0 punten voor de prijs. Iedere 1500 Euro lager inschrijven leverde 1 punt op. Zo kun je uitrekenen wat de bodemprijs is. Biedt je goedkoper aan dan de bodemprijs, dan levert dat geen extra punten op. En de prijs telde voor 25% mee.” Driekwart van de EMVI is bepaald met het Plan van Aanpak dat de inschrijvers mochten indienen, anoniem en zonder informatie over de kosten. Vier mensen hebben deze plannen beoordeeld. Daarbij werd pittig gediscussieerd tot er consensus was over ieder onderdeel waarop punten konden worden verkregen. Uiteindelijk was TechnoDD de ‘gelukkige’ winnaar en hebben zij het PRIS ontworpen, gebouwd en beheren ze het nu.

Het resultaat mag er zijn

Clijsen vond het wel wennen om te werken met een UAV-GC contract (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen) waarin niet alles tot in detail is vastgelegd. Bij UAV-GC ligt de verantwoordelijkheid voor ontwerp en onderhoud grotendeels bij de opdrachtnemer. De gemeente stelt zich als opdrachtgever meer op als regisseur. “We hebben verschillende langdurige discussies gehad met TechnoDD over onderwerpen die dan wel of juist niet gaan leiden tot afwijkingsrapporten. Het hoort allemaal bij het professionele spel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Best leerzaam,” vond Clijsen. “Het resultaat mag er zijn, alle betrokkenen zijn het daar over eens.” Of het nu gaat om de presentatiepanelen die DataDisplay maakte, of het gestandaardiseerde communicatieprotocol Disperanto dat Technolution ontwikkelde voor de communicatie tussen de dynamische schermen en het PRIS Bediensysteem, alle partijen hebben iets moois kunnen realiseren. Op de Cityring zijn de borden en de getoonde informatie afgestemd op een rijsnelheid van maximaal 50 km/h. Op de Ringbanen en daar buiten is dit 70 km/h.

Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility