Aan de slag met de mobiliteitsscan

De Mobiliteitsscan is nu kosteloos te gebruiken door alle overheidspartijen, gemeenten en adviseurs die werken in opdracht van die overheden in Nederland. Zij kunnen nu gratis en zelfstandig analyses uitvoeren en effecten van maatregelen berekenen.

De Mobiliteitsscan is circa 10 jaar geleden ontwikkeld door het CROW. Afgelopen jaar is de scan volledig herontwikkeld. De scan is nu in eigendom van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met de scan kunt u inzoomen op bijvoorbeeld:

  • Hoeveel verkeer zit er op deze weg in de ochtendspits? Hoe ontwikkelt dit zich naar de toekomst? En wat zijn de effecten van een rondweg?
  • Wat zijn de verkeers- en bereikbaarheidseffecten van een gebiedsontwikkeling?
  • Welke ‘minder hinder’ aanpak heeft het meeste effect?
  • Wat zijn de effecten van een fietsprogramma uitgedrukt in CO2?

Cursus ontwikkeld

Om toekomstige gebruikers de Mobiliteitsscan te leren gebruiken ontwikkelde DTV Consultants samen met Move Mobility een cursus. In deze tweedaagse cursus leren beleidsadviseurs en verkeerskundigen zelfstandig werken met de Mobiliteitsscan en de uitkomsten van de scan te interpreteren.

In-company bij Rijkswaterstaat

De eerste editie van de cursus vond plaats bij Rijkswaterstaat (in-company) om medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving goed inzicht te bieden in het toepassingsbereik van de Mobiliteitsscan. Zij leerden stap voor stap de basisfunctionaliteit toepassen voor hun eigen praktijk en projecten.

Hoewel de Mobiliteitsscan eenvoudig in gebruik is, blijft het noodzakelijk om de scan zorgvuldig te gebruiken en in te zetten. Gebruikers van de scan en gebruikers die de output van de scan gebruiken in het beleidsproces, moeten weten hoe de scan werkt, wat de mogelijkheden én beperkingen zijn om de scan verantwoord in te zetten in het beleidsproces. Tijdens de tweede dag – gericht op de werkpraktijk – kwam het aspect “modelethiek” daarom uitgebreid aan de orde.

Kans voor overheidspartijen en hun adviseurs

Het beschikbaar stellen van een instrument als de Mobiliteitsscan is een enorme kans voor gemeenten die geen eigen rekenmodel en/of -expertise in huis hebben, of juist snel inzicht willen krijgen in effecten van maatregelpakketten. Met de mobiliteitsscan wordt het in principe mogelijk om zelfstandig beslisinformatie te ontwikkelen. De mobiliteitsscan ondersteunt in de verkenningsfase van de ontwikkeling van beleid, maatregelen, ontwerp enzovoorts.

De eerstvolgende editie van de cursus Mobiliteitsscan start op 12 juni. U kunt zich nog inschrijven.