175.000 kinderen duurzamer naar school met Traffic Snake Game

In de periode 2014-2017 heeft het Europese project ’The Traffic Snake Game’ ruim 175.000 leerlingen in het basisonderwijs bereikt. Doel van de campagne is leerlingen –en hun ouders- op een meer duurzame manier van huis naar school en terug te laten reizen. Deze aanpak heeft in de projectperiode ruim 2,5 miljoen autokilometers bespaard en daarmee ook voor een CO2 reductie van bijna 400 ton gezorgd.

DTV Consultants was samen met 2 internationale partners de trekker van deze pan-Europese inspanning. Binnen het project is een netwerk opgebouwd waarbinnen deelnemende landen kennis kunnen uitwisselen over de Traffic Snake Game-aanpak. Dit netwerk blijf actief nu de projectperiode zelf is afgelopen.

Veilig naar school met de Verkeersslang-resultaten

Partnerorganisaties in de negentien deelnemende landen kregen van ons ondersteuning bij onder meer het werven van deelnemende scholen en gemeenten. Ook zorgen wij voor de campagnes in Nederland, onder de naam ‘Verkeersslang’. Lees het projectverslag (PDF).

Resultaten Traffic Snake Game in vier minuten:

Een YouTube video kan niet weergegeven worden omdat het gebruik van YouTube cookies niet is toegestaan.